Tamil News

BBC, Dinamani, Dinamalar, Maalai Malar et al

Posts Tagged ‘Science’

Self-Sustaining Life Form Found in Deep Recesses of the Earth: Goldmine Bug DNA May Be Key to Alien Life: One-Organism Ecosystem Discovered in South Africa: Planet’s loneliest bug revealed

Posted by Snapjudge மேல் ஒக்ரோபர் 12, 2008


தென்னாப்ப்பிரிக்க தங்கச் சுரங்கத்தில் புதிய நுண்ணுயிர் கண்டுபிடிப்பு

தென்னாபிரிக்காவில் தங்கச் சுரங்கங்களில் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள பாக்டீரியா ஒன்று, ஏனைய கோள்களில் காணப்படும் உயிரினங்கள் எவ்வாறு அங்குள்ள கடுமையான சுற்றாடலைத் தாக்குப்பிடித்து வாழுகின்றன என்பதற்கான துப்பை கொடுத்துள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.

‘டெசுல்போருட்யிட்ஸ் ஔடக்வியேட்டர்’ என்னும் இந்த உயிரினம் பிராணவாயு இல்லாமலேயே உயிர் வாழும் என்பதுடன், அது வாழும் இடத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரே உயிரினம் இது மாத்திரமே – அதாவது – உயிர் வாழ்வதற்கு வேறு எந்த உயிரினத்தையும் இது சார்ந்திருக்கவில்லை.

ஒளியே இல்லாத இடத்தில் உயிர் வாழ்வதுடன், ஒரு உயிரி தானாகவே இனப்பெருக்கமும் செய்துகொள்கிறது.

கார்பன், நைட்ரஜன் போன்றவை மாத்திரமே இது உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையானவையாகும்.

சக்திக்காக இது சூரியனில் சார்ந்திராமல் நீர், ஹைட்ரஜன் மற்றும் சல்பேட் ஆகியவற்றையே நம்பியிருக்கிறது.


Posted in Tamil | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Disease research nets Nobel Prize for three: The little protein that glowed: Three US-based scientists share Chemistry prize

Posted by Snapjudge மேல் ஒக்ரோபர் 9, 2008


வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு

உயிரனங்களில் ஒளிரும் தன்மை குறித்த ஆராய்ச்சிக்கு வேதியல் நோபல்
உயிரினங்களில் ஒளிரும் தன்மை குறித்த ஆராய்ச்சிக்கு வேதியல் நோபல் பரிசு

வேதியியலுக்கான இந்த ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு, ஜி எப் பி எனப்படும் பசுமை ஒளிரும் புரதத்தை கண்டறிந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பொருள் ஜெல்லி மீன்களில் முதலில் கண்டறியப்பட்டது.

அமெரிக்கர்களான மார்டின் Chalfie roger Tsien ஆகியோருக்கும் ஜப்பானியரான Osamu Shimomura வும், உயிர் அறிவியலுக்கு மிகவும் தேவைப்படும் ஒரு கருவியை வெளிக்கொண்டுவந்துள்ளதாக நோபல் கமிட்டி கூறியுள்ளது.

இந்த கண்டுபிடிப்பை நுண்ணோக்கியின் கண்டுபிடிப்புடன் அது ஒப்பிட்டுள்ளது.

மூளை செல்களின் வளர்ச்சி மற்றும், புற்றுநோய் போன்ற வியாதிககளின் பரவல் போன்றவற்றை கண்டறிய இந்த பசுமை ஒளிர்தலின் புரதம் உலகெங்கும் உள்ள விஞ்ஞானிகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Posted in Tamil | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: , , , , , | Leave a Comment »

9 babies die during clinical trials at AIIMS-India-The Times of India

Posted by Snapjudge மேல் ஓகஸ்ட் 19, 2008

இந்தியாவில் மருத்துவ சோதனையில் இறந்த குழந்தைகள்

இந்தியாவின் முன்னணி மருத்துவ ஆய்வு நிலையம் ஒன்றில் கடந்த இரண்டரை வருடங்களில், மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரீட்சார்த்த நடவடிக்கை ஒன்றின்போது குறைந்தது 49 குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளன.

நோய்த்தடுப்பு மருந்துகளின் பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விகளுக்கு விடை காணும் முகமாக தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின்போது இந்த மரணங்கள் இடம்பெற்றதாக, அனைத்து இந்திய மருத்துவ விஞ்ஞான ஆய்வு நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

ஆனால், நடந்த அனைத்து உயிரிழப்புகளுக்கும் மருத்துவ சோதனையைக் காரணம் கூறமுடியாது என்றும், சில குழந்தைகள் உயிர்கொல்லி நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது.

இறந்தவற்றில் பல ஏழைக் குழந்தைகள் என்றும், இந்த மருந்துவ சோதனையின் பிரதிபலன்களை புரிந்துகொள்ள முடியாதவர்களைக் கொண்ட, படிப்பறிவு இல்லாதவர்களைக் கொண்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவை என்றும் விமர்சகர்கள் கூறுகிறார்கள்.


BBC News | HEALTH | Unicef denies Assam vaccine deaths (19 November, 2001)

The United Nations says it is confident that reports that several children have died in the Indian state of Assam as a result of a UN-sponsored anti-blindness campaign are false.

Hundreds of thousands of children in Assam were given syrup containing Vitamin A in a campaign organised by the UN’s children’s organisation, Unicef, to prevent blindness.

Shortly after, thousands of children were reported to fallen ill because of the syrup and now the Assam state government says at least 16 children have died.

India Gets $521 Million World Bank Funding For Polio, Malaria (Friday, August 1, 2008)

India was given almost $521 million of funding from the World Bank to fight infectious diseases, including polio and malaria, which kill thousands of people in the South Asian nation and risk spreading overseas.

The funding will help the government and UN agencies prevent, diagnose and treat parasitic infections and increase polio vaccination, the Washington-based bank said in a release yesterday. …

India, along with Nigeria, Pakistan and Afghanistan, remains the only country still affected by the scourge of polio that shatters the future of hundreds of people, mostly young children,’ said Isabel Guerrero, World Bank Vice President for South Asia, in the release. ‘With this operation, we hope India will take the final step towards eradicating polio.’ …

The National Vector Borne Disease Control and Polio Eradication Support Project aims to help India cut illness from malaria by 50 percent and eliminate Kala azar, a parasitic infection transmitted by sand flies that infects about 40,000 Indians annually, by 2010. The project plans to improve malaria prevention and provide treatment for more than 100 million people. … The World Bank and government of India spent seven months reviewing past health projects marred by fraud and graft, mostly related to the procurement of goods, to adopt measures that safeguard against corruption, yesterday’s release said.” [Bloomberg]

R.C. Deka to be new director of AIIMS- Hindustan Times: “Deka’s two years’ as dean of AIIMS and also in a senior administrative post at the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, went in his favour.”

49 babies die during clinical trials at AIIMS-India-The Times of India: “Nod from ethics panel: AIIMS”

Responding to a Right to Information (RTI) query on clinical trials on babies, the AIIMS administration admitted that of the 4,142 babies — 2,728 of whom were below the age of one — who were enrolled for clinical trials by the institute’s department of paediatrics, 49 had died since January 1, 2006. The department conducted 42 sets of trials on babies during this period.

In its reply, AIIMS said the deaths amounted to a 1.18% mortality rate. The RTI query was filed by Rahul Verma of Uday Foundation for Congenital Defects and Rare Blood Groups, an NGO.

India recently pipped China to become Asia’s most popular destination for conducting clinical trials. According to the Planning Commission, 139 new trials were outsourced to India recently compared with 98 in China.

The cost of conducting trials in India is 20% to 60% of the cost in industrialized countries. The RTI query also digs out information on the top drugs (according to volume of consumption) made in a foreign country that were used during the trials on the babies.

AIIMS has said five foreign-manufactured medicines were tested during the trials. They were zinc tablets for treating zinc deficiency and serving as a nutritional supplement, olmesartan and valsartan for treating blood pressure-related problems, rituximab for treating chronic focal encephalitis and gene-activated human glucocerebrosidase for treating Gaucher’s disease, which affects the liver. AIIMS said it had taken clearance for the trials from its own ethics committee, the health ministry steering committee (HMSC) on ethics and the national ethics committees of ICMR and DBT.

Posted in Tamil | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »